CO- Festival Internacional de Cinema Cooperatiu
Un espai per a pel·lícules de producció i metodologia declaradament col·lectiva i participativa, amb un discurs i una estètica alternativa i arriscada. Cooperació, col·lectivitat i col·laboració seran els conceptes que travessaran l'exhibició, el diàleg i el pensament durant el festival.

Al Zumzeig, del 17 al 20 d'octubre de 2024.

Inscriu la teva pel·lícula:
Plataforma 1 →
Plataforma 2 →

Consulta les bases → 

1. Informació general

1.1. El festival internacional de cinema cooperatiu neix per a visibilitzar pel·lícules a l'empara de formes de producció i gestió cinematogràfiques alternatives i associatives. L'objectiu és oferir les instal·lacions del Zumzeig, única sala d'exhibició cinematogràfica cooperativa a Catalunya, per a produir un espai de diàleg i pensament sobre temàtiques i estètiques audiovisuals que surten d'un context comunitari.

Entenem per producció alternativa i associativa a maneres de fer cinema fora de la individualitat autoral, en col·lectiu, amb una metodologia participativa entre l'equip tècnic i/o les persones a filmar.

CO- defensa al cinema fet per col·lectius que es declaren i posicionen com a tal, considerant la pràctica cinematogràfica col·lectiva com a pràctica política, visibilitzant un cinema no jeràrquic. 

1.2. CO- consistirà en quatre dies de trobades, projeccions i taules rodones a la sala Zumzeig, els dies 17, 18, 19 i 20 d'octubre.

1.3. La inscripció d'una pel·lícula en CO- pressuposa el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases reguladores.

2. Requisits

2.1. S'acceptaran pel·lícules realitzades per cooperatives, col·lectius i/o associacions a través d'una metodologia participativa i no jeràrquica.

2.2. No és necessari que les obres inscrites siguin estrenes, però el Festival valorarà que siguin inèdites a Espanya.

2.3. Es valorarà que el missatge de la pel·lícula reflecteixi inquietuds de la complexitat contemporània, una estètica pròpia i arriscada i una coherència amb la metodologia de treball associativa.

2.4. Cada entitat podrà presentar tantes obres com desitgi, no obstant això, cada pel·lícula haurà d'inscriure's de manera independent. 

2.5. S'acceptaran pel·lícules de tots els gèneres.

2.6. No seran admeses pel·lícules signades sota el nom d'un autor individual.

2.7. No seran considerades pel·lícules amb missatge comercial.

3. Seccions, ajudes i jurat

3.1. Seccions 

Secció Oficial Internacional 

3.2. Ajudes

- Ajuda monetària €500

-  Ajuda a l'exhibició. S'obrirà una votació per a les sòcies del Zumzeig obtenint la pel·lícula triada una passi a la sala i una altra en NUMAX a posteriori del festival.

Les quanties de les ajudes estan subjectes als impostos i a les regulacions fixades per la llei espanyola. Les quantitats expressades en aquestes bases són brutes i sobre elles seran aplicades les pertinents retencions d'IRPF.

3.3. Jurats

Els jurats estaran constituïts per persones amb una activitat i trajectòria sòlida en el sector audiovisual, cultural i artístic afins a la idiosincràsia del festival.

Les decisions dels jurats són definitives.

4. Inscripció

El termini d'inscripció és del 17 de maig al 30 de juny del 2024.

4.1 Costos d'inscripció

El cost d'inscripció per pel·lícula és de 5 €.

Data límit d'inscripció: 30 de juny de 2024 a les 23h59 GMT+2.

El festival es reserva el dret a no considerar pel·lícules que no compleixin els criteris de participació sense garantir la devolució de la taxa d'inscripció.

4.2 Mètode d'inscripció i materials

- La inscripció és per mitjà de les plataformes FilmFreeway i FestHome

- La inscripció consta de: 

a) Formulari

b) Còpia de visionat de la pel·lícula amb subtítols en català, castellà o anglès de la pel·lícula (excepte pel·lícules en llengua catalana o castellana o anglesa).

c) Fitxer de la pel·lícula 

Enviament d'un link de visionat privat de la pel·lícula (Vimeo, YouTube, Dropbox, Google Drive, etc) sense caducitat. Serà inclòs en el formulari i enviat a l'e-mail: projeccions@co-festival.coop

4.3. L'entitat que inscriu una pel·lícula es responsabilitza a informar el festival de possibles alteracions de l'estatut d'estrena o a alteracions de la versió final de la pel·lícula. 

4.4. El procés d'inscripció estarà finalitzat correctament quan la cooperativa, associació o col·lectiu participant rebi un email de confirmació.

5. Selecció

5.1. Comitè de selecció

S'ha conformat una comissió de sòcies voluntàries del Zumzeig per a la selecció de les pel·lícules de CO-, aplicant una metodologia oberta, grupal i participativa des de l'organització i fases prèvies a l'esdeveniment.

5.2. Avís de selecció

Es notificarà als participants de la decisió del comitè el 30 de juny durant tot el dia. 

L'absència de notificació significa que la pel·lícula no va ser seleccionada en CO-.

Després de la confirmació de participació l'entitat amb una pel·lícula seleccionada en CO- es responsabilitza a informar el festival de possibles alteracions de l'estatut d'estrena o a alteracions de la versió final de la pel·lícula.

5.3. Sessions

La data i horari de cada projecció serà decisió del festival. 

En el cas de l'Ajuda a l'exhibició es pactarà amb els respectius espais d'exhibició.

5.4. Drets d'exhibició

El Festival dona per fet que les entitats que es presenten són titulars dels drets de les pel·lícules i de tot el seu contingut, tant a nivell d'imatge com sonor.

El Festival no es fa responsable de qualsevol infracció sobre aquest tema, són les entitats les que s'han de fer càrrec de les liquidacions per dret d'autor corresponents a la projecció.

6. Materials de comunicació i premsa

Una vegada confirmada la participació al festival els següents materials seran enviats al correu electrònic comunicacio@co-festival.coop: 

Text en castellà, català o anglès dels subtítols de la pel·lícula i minutatge per a traducció i creació de subtítols definitius.

Sinopsi i fitxa tècnica de la pel·lícula en castellà o anglès;

Mínim de cinc (5) stills de la pel·lícula (resolució mínima: 300 dpi – 1920x1080 px) 

Tràiler o fragment de la pel·lícula

Pòster de la pel·lícula en versió digital, si n'hi hagués

Dossier de premsa / clipping, si n'hi hagués

Biografia curta i filmografia del col·lectiu

Descripció de la metodologia col·laborativa de la pel·lícula

Estatut d'estrena en el moment de la selecció, llista de festivals on la pel·lícula va estar i premis que ha guanyat si fos el cas.

6.2. El festival es compromet a exhibir i divulgar a la sala i a l’espai del Zumzeig materials promocionals físics de pel·lícules seleccionades. Poden enviar-se per correu (a ports a càrrec del remitent) a l'adreça Carrer Béjar 53, 08014, Barcelona o poden lliurar-se presencialment.

6.3. Una vegada seleccionada, és responsabilitat del col·lectiu informar a CO- d'alteracions en la pel·lícula. 

7. Copies de projecció

7.1 Les còpies de projecció de les pel·lícules seleccionades seran en versió original. Haurà de ser proporcionat un arxiu de subtítols separat de l'arxiu de la pel·lícula (màster net) amb els subtítols en castellà en el cas de les pel·lícules que no siguin en llengua original castellana (de no tenir-los s'accepten en anglès).

7.2 Les còpies de projecció seran, en el cas de llargmetratges, preferentment en DCP. S'acceptarà arxiu digital de back up, en aquest cas el format serà .mov o .mp4, amb una resolució mínima de 1920 x 1080.

En el cas de curtmetratges es demana un arxiu digital format .mov o .mp4, amb una resolució mínima de 1920 x 1080. Qualsevol altra preferència de format s'acordarà amb l'organització del festival. 

7.3 La còpia de la pel·lícula seleccionada es podrà lliurar fins al 6 d'octubre inclusivament, a través de:

Enviament físic de còpia d'exhibició a l'adreça Carrer Béjar 53, 08014, Barcelona. 

La còpia ha d'enviar-se etiquetada amb el nom de la pel·lícula i del col·lectiu.

Els costos d'enviament són responsabilitat del col·lectiu i els costos de devolució els assumirà el festival. 

Enviament digital del DCP a través de MyAirBridge o plataforma d'enviament similar sense caducitat de l'enllaç.

7.4 Es retornaran les còpies una vegada finalitzat el festival. 

 

Contacte: info@co-festival.coop